Bauer Solutions Oy on erikoistunut innovatiiviseen, kemikaalittomaan vedenkäsittelyyn, joka säästää rahaa, energiaa ja ympäristöä. Sähkömagneettisen vedenkäsittelylaitteen käyttö lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä sekä teollisuuden prosesseissa minimoi korroosion ja ehkäisee kerrostumien synnyn sekä mahdollistaa merkittävän energiansäästön. Bauer-vedenkäsittelylaite soveltuu käytettäväksi kaikille putkimateriaaleille uusissa ja vanhoissa käyttökohteissa, kuten asuin- ja liikekiinteistöissä, maataloudessa, kouluissa, jäähalleissa, sairaaloissa, suurkeittiöissä ja suurissa teollisuuslaitoksissa. Bauer Solutions on suomalainen vuonna 2007 perustettu yhtiö, joka valmistaa ja myy Bauer-vedenkäsittelylaitteita. Vedenkäsittelylaitteiden tuotanto ja tuotekehitys sijaitsee Saksassa, Forchheimissa.


Lisävuosia putkistoille, lisäarvoa kiinteistöille

Bauer-vedenkäsittelyn liittäminen osaksi kiinteistöjen käyttövesi-, lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmiä pidentää putkistojen käyttöikää jopa yli 20 vuotta. Käyttöiän pidentyminen tuottaa kiinteistöjen omistajille kustannussäästöjä ja näin mahdollistaa korjauskustannusten kohdentamisen muihin mahdollisiin, kiireellisimpiin toimenpiteisiin. Bauer-laitteistolla varustettu kiinteistö kertoo myös hyvästä kunnossapidosta sekä asumisviihtyvyydestä.

Suojaa putkistoja

Käyttöveden mukana putkistoihin kertyy kalkki- ja ruostekerrostumia, jotka aiheuttavat virtaushäiriöitä ja ne havaitaan yleisimmin paineen ja lämpötilan vaihteluina. Kerrostumat epäpuhtauksineen heikentävät veden laatua ja siten kiihdyttävät putkistojen syöpymistä. Bauer-vedenkäsittely muokkaa veden ominaisuuksia siten, että vanhat kerrostumat poistuu vähitellen ja syöpymien eteneminen hidastuu merkittävästi, jopa pysähtyy.

Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

Täysin kemikaaliton Bauer-vedenkäsittely poistaa vanhoja kerrostumia sekä minimoi uusien synnyn varmistaen näin erinomaisen vedenlaadun. Putkistojen ja vesikalusteiden pysyessä vapaana kerrostumista myös veden maku ja haju säilyvät raikkaina. Suljettujen järjestelmien puhdas ja sakkavapaa vesi mahdollistaa lämmönjakautumisen tasaisesti koko kiinteistössä, eivätkä venttiilit ja toimilaitteet tukkeudu.

Lisää energiatehokkuutta

Bauer-vedenkäsittelyjärjestelmä mahdollistaa merkittävän energiansäästön pitäen lämmönsiirtopinnat ja -putkistot toimilaitteineen sekä kiertoveden puhtaana. Lämmönsiirtopintojen ja lämpövastusten pysyessä puhtaina eristekerroksista, pintojen ja vastusten energiatehokkuus säilyy. Puhdas vesi lämmitys- ja jäähdytysverkostoissa kiertäessään ei aiheuta tukoksia venttiileihin, jakotukkeihin tai muihin toimilaitteisiin.

Säästöä huolto- ja korjauskustannuksiin

Putkistojen ja toimilaitteiden häiriötön toiminta, vuotovahinkojen vähentyminen, siivous- ja puhtaanapitokustannusten pienentyminen tuo merkittävää säästöä kiinteistön omistajille niin vuotuisiin ylläpitokustannuksiin, kuin kiinteistön koko elinkaaren aikana.

Myynti

Bauer Solutions Oy

Lämmittäjänkatu 6

00880 Helsinki

info(a)bauersolutions.fi


Mikko Timonen

Puh. 040 900 7651

mikko.timonen(a)bauersolutions.fi

Asennukset Pirkanmaalla SL-Putki Oy

Sami Lehtinen
0407355140